آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با ASP.NET MVC – بخش۴

 آموزش قدم به قدم ایجاد فروشگاه آنلاین با MVC – بخش چهارم 

Online Shop by MVC – Step by Step Tutorial – Part4

 درگاه پرداخت اینترنتی

در بخش سوم از آموزش پیاده سازی فروشگاه آنلاین با MVC کنترولر مربوط به سبد خرید را تکمیل کردیم و یک View ساده برای سبد خرید طراحی کردیم بخش سفارشات کاربران (Customers Orders) و Checkout را انجام دادیم. در این بخش قصد داریم نحوه اتصال فروشگاه اینترنتی خود را به یک درگاه آنلاین بین المللی آموزش دهیم.

سرفصل های بخش چهارم عبارتند از:

 • اتصال به درگاه پرداخت آنلاین
  تعریف کلاس PaymentResult و افزودن رفرنس BrainTree
 • اعمال تغییراتی در CheckoutViewModel
  تغییرات تابع ProcessPayment و اعمال تغییراتی در فرم Checkout و پیاده سازی اکشن Complete

 

اتصال به درگاه پرداخت آنلاین :

در این سری آموزشی از درگاه BrainTree استفاده می کنیم . در تابع Checkout از کلاس ShoppingCart واقع در فولدر Services ، دستورات زیر را بنویسید :

 
var gateway = new PaymentGateway();
var result = gateway.ProcessPayment(model);
if(result.Succeeded)
  {
  order.TransactionId = result.TransactionId;
  _db.Orders.Add(order);
  _db.CartItems.RemoveRange(items); // clear ShoppingCart
  _db.SaveChanges();
  } 
return result;
                      

توضیح : ابتدا از Braintree یک شئ می سازیم (Braintree در آینده توضیح داده خواهد شد) و مدل را به آن پاس میدهیم که این model شامل اطلاعات شخصی کاربر می باشد . اگر نتیجه موفقیت آمیز بود ، TransactionId در جدول order ذخیره می شود و یک سطر به جدول سفارشات اضافه و دیتابیس آپدیت می شود . در نهایت result را بعنوان خروجی می فرستیم .

تعریف کلاس PaymentResult :

یک کلاس بنام PaymentResult در فولدر Services ایجاد می کنیم و فیلدهای آنرا بصورت زیر تعریف می کنیم :

 
public class PaymentResult
{
  public PaymentResult(string transactionId , bool success , string message)
  {
    TransactionId = transactionId;
    Succeeded = success;
    Message = message;
  }
  public string TransactionId { get; private set; }
  public bool Succeeded { get; private set; }
  public string Message { get; private set; }
}
                      

حالا در همین فولدر Services کلاس دیگری بنام IGateway که از نوع interface است :

 
  public interface IGateway
  {
    PaymentResult ProcessPayment(CheckoutViewModel model);
  }
                      

سپس کلاس دیگری بنام PaymentGateway در فولدر Services بسازید که در آن باید اینترفیس IGateway را پیاده سازی کنیم.

ابتدا این کلاس را بصورت زیر تعریف می کنیم :

 
  public class PaymentGateway : IGateway
  {
  }
                      

سپس مطابق تصویر زیر ، روی IGateway راست کلیک می کنیم و Implement Interface را انتخاب می کنیم :

IGateway-interface

نکته : در این مرحله باید تغییراتی را در تابع Checkout واقع در کلاس Shoppingcart اعمال کنیم . نوع خروجی این تابع را باید از object به PaymentResult تغییر کند . بصورت زیر :

public PaymentResult CheckOut(CheckoutViewModel model)

و همچنین بدنه تابع باید بصورت زیر تغییر کند :

 
  if(!ModelState.IsValid)
  {
    return (View(model));
  }
  var cart = new ShoppingCart(HttpContext);
  var result = cart.CheckOut(model);
  if(result.Succeeded)
  {
    TempData[“TransId”] = result.TransactionId;
    return RedirectToAction("Complete");
  }
  ModelState.AddModelError(string.Empty,result.Message);
  return View(model);
                      

در بخش قبل مراحل اولیه اتصال به درگاه پرداخت اینترنتی BrainTree را پیاده سازی کردیم و کلاس Payment Gateway را تعریف کردیم . در این بخش میخواهیم از طریق کنسول نوگت ، کتابخانه Braintree را به پروژه خود اضافه کنیم و تنظیمات آنرا انجام دهیم .

لوگوی BrainTree

افزودن BrainTree  :

روی فولدر References راست کلیک کنید و Manage NuGet Packages را انتخاب کنید . در پنجره باز شده ، عبارت BrainTree را سرچ کرده (مطابق شکل زیر) و BrainTree را نصب کنید :

نصب نوگت BrainTree

سپس به وب سایت اصلی BrainTree مراجعه کنید . اکنون در این وب سایت ثبت نام (SignUp) کنید و روی دکمه Try SandBox کلیک کنید . به ایمیل شما لینکی ارسال می شود . روی این لینک کلیک کنید تا حساب شما فعال شود .

در کنترل پنل خود در منوی Account > My User را انتخاب کنید . سپس به قسمت API Keys Authorization بروید .

در این صفحه ، CSE Key را کپی کنید و در یک فایل notepad پیست کنید . بعدا لازم می شود!

سپس در باکس حاوی Public Key روی لینک View کلیک کنید و در این قسمت روی Java کلیک کنید و از لیست ظاهر شده .NET را انتخاب کنید (مطابق شکل زیر) :

API-Key

علامت کپی در قسمت بالا-سمت راست این باکس مشاهده می کنید . روی آن کلیک کنید و آنرا بصورت زیر در پروژه خود و در فایل PaymentGateway پیست کنید :

 
private readonly BraintreeGateway _gateway = new BraintreeGateway
{
  Environment = Braintree.Environment.SANDBOX,
  MerchantId = "xxxxxxxx",
  PublicKey = "xxxxxxxxxxxxx",
  PrivateKey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
};
                      

نکته : دقت کنید که اطلاعات فوق بسیار حساس و خطرناک هستند و باید آنها را در web.config تعریف کنیم . ولی فعلا در اینجا تعریف کرده ایم .

تابع ProcessPayment واقع در کلاس PaymentGateway را مطابق زیر تعریف کنید :

 
public PaymentResult ProcessPayment(ViewModels.CheckoutViewModel model)
{
  var request = new TransactionRequest()
  {
    Amount = model.Total,
    CreditCard = new TransactionCreditCardRequest
    {
      Number = "",
      CVV = "",
      ExpirationMonth = "",
      ExpirationYear = "",
    },
    Options = new TransactionOptionsRequest()
    {
      SubmitForSettlement = true
    }
  };
  var result = _gateway.Transaction.Sale(request);
  if(result.IsSuccess())
  {
    return new PaymentResult(result.Target.Id,true,null)
  }
    return new PaymentResult(null,false,result.Message)
}
                      

در بخش قبل ، ابتدا توسط نوگت ، Braintree را به پروژه خود اضافه کردیم و سپس با مراجعه به وب سایت Braintree ، یک API-Key دریافت نمودیم و تنظیماتش را انجام دادیم . در این بخش ، که آخرین بخش از این سری آموزشی می باشد، میخواهیم تغییراتی در کلاس CheckoutViewModel و نیز ProcessPayment و فرم checkOut اعمال کنیم .

 

اعمال تغییراتی در CheckoutViewModel :

در این مرحله باید فیلدهای مربوط به کارت عابر بانک کاربر (البته بجز رمز دوم !) را در CheckoutViewMdoel اضافه کنیم :

 
  [Required]
  public string CardNumber { get; set; }
  [Required]
  public string Cvv { get; set; }
  [Required]
  public string Month { get; set; }
  [Required]
  public string Year { get; set; }
                 

تغییرات تابع ProcessPayment :

تابع فوق واقع در کلاس PaymentGateway.cs را بصورت زیر تغییر دهید و اطلاعات کارت بانکی را در آن درج کنید :

 
  CreditCard = new TransactionCreditCardRequest
  {
    Number = model.CardNumber,
    CVV = model.Cvv,
    ExpirationMonth = model.Month,
    ExpirationYear = model.Year,
  }
                 

 اعمال تغییراتی در فرم Checkout :

برای افزودن امکان Encryption ، باید فایل جاوا اسکریپت زیر را به انتهای ویو و در بخش Scripts اضافه کنیم :

script src=”https://js.braintreegateway.com/v2/braintree.js”></script>

سپس در بالای فرم قابلیت نمایش پیامهای خطا را با افزودن دستور زیر به صفحه می دهیم :

 
 @Html.ValidationSummary()
                 

تگ فرم Checkout View را بصورت زیر تعریف می کنیم :

   <form action=”@Url.Action(“checkout”)” method=”post” id=”braintree-payment-form”>

 

سپس سطرهای زیر را به آخر این فرم اضافه می نماییم :

<fieldset>
<legend>Payment Information</legend>

    <p>
<label>Card Number :</label> <input autocomplete=”off” data-encrypted-name=”CardNumber” name=”CardNumber” size=”20″ type=”text” />
</p>

    <p>
<label>CVV 2 :</label> <input autocomplete=”off” data-encrypted-name=”Cvv” name=”Cvv” size=”3″ type=”text” />
</p>

    <p>
<label>Expiration (MM/YYYY) :</label> <input name=”Month” size=”2″ type=”text” /> / <input name=”Year” size=”4″ type=”text” />
</p>
</fieldset>

در نهایت در بخش Script انتهای همین صفحه ، کدهای زیر را وارد کنید :

      @section Scripts
{
&lt;script src=&quot;https://js.braintreegateway.com/v2/braintree.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
<script>
var braintree = braintree.create(“aaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhh11111111111222222222233333333333333
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵”);
braintree.onSubmitEncryptForm(“braintree-payment-form”);
</script>
<script src=”https://js.braintreegateway.com/v2/braintree.js”></script>
<script>
var braintree = braintree.create(“aaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhh111111111112222222222333333333333
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵”);
braintree.onSubmitEncryptForm(“braintree-payment-form”);
</script>
}

 

نکته : رشته طولانی که در دستورات فوق می بینید همان CSE Key می باشد که از سایت BrainTree کپی کرده اید .

پیاده سازی اکشن Complete :

در کنترولر ShoppingCart و در انتهای کنترولر ، اکشن Complete را بصورت زیر تعریف کنید :

 
public ActionResult Complete()
{
  ViewBag.TransactionId = (string)TempData[“TransId”];
  return View();
}
                      

حالا روی اکشن راست کلیک کرده و Add View را انتخاب کنید . تنظیمات پیش فرض را بپذیرید و Add کنید .

در این صفحه می خواهیم از کاربر ، بابت خریدش تشکر کنیم و نیز Transaction ID را نمایش دهیم :

@{
ViewBag.Title = “Thanks !”;
}

<h2>
Thanks For Shopping !
</h2>

<hr />
<b>Your Transaction ID : @ViewBag.TransactionId</b>

حال برنامه را اجرا کنید . اگر سبدخرید خالی است چند محصول بصورت نمونه به آن اضافه کنید و در نهایت دکمه Checkout را بزنید . در فرمی که ظاهر می شود اطلاعات شخصی خود و نیز اطلاعات کارت را وارد نمایید و Next را بزنید .

نکته : اطلاعات نمونه زیر را برای تست فرآیند خرید وارد کنید :

 
Card Number : 4111111111111111
CVV 2 : 111
Expiration Date : 11/2015
                      

 اگر عملیات موفقیت آمیز باشد صفحه مطابق شکل زیر نمایش داده می شود و اطلاعات در جداول Order , OrderDetail ذخیره می شوند :

TransactionID

خب دوستان خسته نباشید ، اکنون توانستیم یک فروشگاه آنلاین را که دارای سبدخرید و پرداخت اینترنتی می باشد را پیاده سازی کنیم .

لطفا نظرات و سوالات خود را درباره سری آموزشی فروشگاه اینترنتی توسط ASP.NET MVC را به روش های زیر برای ما ارسال کنید:

 • فرم ارسال دیدگاه پایین همین مقالات
 • آدرس ایمیل [email protected]
 • فرم تماس با ما
به این مقاله امتیاز بدهید!


برچسب‌ها:

پرداخت اینترنتیدرگاه آنلایندرگاه پرداختدرگاه پرداخت Braintreeدرگاه پرداخت آنلاینفروشگاه آنلاینفروشگاه اینترنتیکتابخانه Braintree

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =