آموزش ASP.NET-MVC


آموزش ASP.NET MVC5 – فصل۱ – بخش۱

آموزش ASP.NET MVC5 - فصل1 - بخش1 : معماری MVC و معرفی کنترولر و اکشن » در این مقاله درباره معماری قدرتمند MVC صحبت می کنیم و آنرا با سایر تکنولوژی های موجود مقایسه کرده و مفهوم کنترولر و اکشن را توضیح خواهیم داد و تعریف اکشن با پارامترهای ورودی عددی int و رشته ای string را آموزش می دهیم.


آموزش ASP.NET MVC5 – فصل۱ – بخش۲

آموزش ASP.NET MVC5 - فصل1 - بخش2 : در این مقاله شرایط اکشن بودن یک تابع را بررسی می کنیم، نحوه تغییر نام یک اکشن، تعریف خروجی رشته (string) برای اکشن، ریدایرکت از اکشنی به اکشن دیگر، ارسال پارامتر ورودی بهنگام ریدایرکت اکشن، معرفی و استفاده از متغیر TempData را در MVC آموزش خواهیم داد.


آموزش ASP.NET MVC5 – فصل۱ – بخش۳

آموزش ASP.NET MVC5 - فصل1 - بخش3 : در این مقاله، ارسال درخواست Http به سرور توسط متدهای Get و Post، تعریف دو اکشن با نام یکسان در یک کنترولر، مفهوم کش (Cache) در MVC5، تشخیص هویت کاربران توسط اتریبیوت Authorize، نوع داده‌ای JSON بعنوان خروجی اکشن و نحوه تعریف لینک دانلود در MVC را آموزش می دهیم.


آموزش ASP.NET MVC5 – فصل۲ – بخش۱

آموزش ASP.NET MVC5 – فصل2 – بخش1 : در این مقاله موارد زیر را آموزش میدهیم: Razor View در ASP.NET MVC، خروجی ViewResult در اکشن، ایجاد View برای اکشن، تعریف متغیر در View، نحوه نگارش بلاک کد، کامنت کردن کدهای #C در Razor View، نمایش تصویر در ویو، ارسال پارامتر از Controller به View،متغیرهای ViewData و ViewBag.


آموزش ASP.NET MVC5 – فصل۲ – بخش۲

آموزش ASP.NET MVC5 – فصل2 – بخش2 : در این مقاله موارد زیر را آموزش خواهیم داد: نحوه ارسال آبجکت به View در MVC، نکات تعریف کلاس (Class) در Model، ارسال آبجکت به ویو توسط ViewBag، ارسال شی بعنوان پارامتر view بهنگام return، ارسال ViewModel از کنترولر به view، تعریف PartialView در MVC