طراحی وب


آموزش Kendo بخش اول

آموزش Kendo بخش اول

نویسنده: احسان صفری, ۱۷ دی ۱۳۹۴

آموزش Kendo --> بخش اول : معرفی و کاربرد kendo . دانلود kendo بدون نیاز به کرک . نصب kendo . مشاهده اولین دمو از کنترل DatePicker در صفحه HTML .


آموزش Kendo بخش دوم

آموزش Kendo بخش دوم

نویسنده: احسان صفری, ۲۰ دی ۱۳۹۴

آموزش kendo --> بخش دوم : در این مقاله ، با نحوه ایجاد یک پروژه ASP.NET MVC بر مبنای Telerik-Kendo آشنا می شویم . نحوه آپدیت Nuget Package Mangaer .


آموزش Kendo بخش سوم

آموزش Kendo بخش سوم

نویسنده: احسان صفری, ۲۰ دی ۱۳۹۴

آموزش Kendo --> بخش سوم : معرفی کنترل های Kendo از شرکت Telerik . توضیح کنترل DatePicker و ایجاد دو کنترل StartDate و EndDate در پایان مقاله .


آموزش Kendo بخش چهارم

آموزش Kendo بخش چهارم

نویسنده: احسان صفری, ۲۰ دی ۱۳۹۴

آموزش kendo --> بخش چهارم : در این مقاله برای کنترل DatePicker مقاله قبل ، یک Event Handler می نویسیم که تاریخ انتخابی از یک کنترل را از کنترل بعدی حذف کند


آموزش Kendo بخش پنجم

آموزش Kendo بخش پنجم

نویسنده: احسان صفری, ۲۰ دی ۱۳۹۴

آموزش kendo --> بخش پنجم : معرفی کنترل های Slider و Editor و Menu . تعریف attribute برای آنها . مشاهده خروجی هر کنترل . بخش آخر از آموزش kendo