آموزش تجربه کاربری (UX)

مقاله آموزش تجربه کاربر (UX) ترجمه ای است از ویدیوی آموزشی شرکت Lynda.com با عنوان Foundations of UX – Accessibility