آموزش تجربه کاربری (UX)


آموزش UX (تجربه کاربری) بخش اول

مقاله آموزش UX (تجربه کاربری) بخش اول ترجمه ای است از ویدئوی آموزشی Lynda که با عنوان آموزش UX تولید شده است و شامل مثال های کاربردی و تصویر می باشد.


آموزش UX (تجربه کاربری) بخش دوم

در مقاله آموزش UX (تجربه کاربر) بخش دوم ، قصد داریم مثال های کاربردی دیگری در زمینه UX را بررسی و تحلیل کنیم. مانند نحوه چیدمان فرم لاگین، پاراگراف و ...


آموزش UX (تجربه کاربری) بخش سوم

در مقاله آموزش UX (تجربه کاربری) بخش سوم ، که بخش آخر از آموزش UX می باشد، به بیان مثال ها و نکات کاربردی دیگری در این زمینه می پردازیم...