آموزش Unit Testing


آموزش Unit Testing بخش اول

آموزش Unit Testing بخش اول

نویسنده: احسان صفری, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

آموزش Unit Testing --> بخش اول : در این مقاله در مورد لزوم استفاده از قابلیت Unit Testing و نیز ذکر یک مثال کاربردی بحث خواهیم کرد ...


آموزش Unit Testing بخش دوم

آموزش Unit Testing بخش دوم

نویسنده: احسان صفری, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

آموزش Unit Testing --> بخش دوم : در این مقاله ، یک پروژه ویندوز فرم ایجاد می کنیم و کلاس Utility و تابع FixText را در آن تعریف خواهیم کرد ...


آموزش Unit Testing بخش سوم

آموزش Unit Testing بخش سوم

نویسنده: احسان صفری, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

آموزش Unit Testing --> بخش سوم : در این مقاله ، رفرنس پروژه اصلی را به پروژه تست اضافه می کنیم و کلاس Test و متد تست و کلاس Assert را تعریف خواهیم کرد ...


آموزش Unit Testing بخش چهارم

آموزش Unit Testing بخش چهارم

نویسنده: احسان صفری, ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

آموزش Unit Testing --> بخش چهارم : در این مقاله ، TestMethod هایی تعریف می کنیم که رشته ورودی تابع FixText واقع در کلاس Utility را تست کنیم ...


آموزش Unit Testing بخش پنجم

آموزش Unit Testing بخش پنجم

نویسنده: احسان صفری, ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

آموزش Unit Testing --> بخش پنجم : در این مقاله ، تست هایی که در درس قبل نوشتیم را اجرا می کنیم و مرحله به مرحله تست ها را پاس میکنیم ...