آموزش فروشگاه آنلاین با MVC


فروشگاه آنلاین با MVC بخش ششم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش ششم : در این مقاله میخواهیم اکشن ها و view لازم برای نمایش فهرست های محصولات را ایجاد کنیم و کلاس StoreService را میسازیم .


فروشگاه آنلاین با MVC بخش هفتم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش هفتم : در این مقاله میخواهیم ویوی Browse را ایجاد کنیم (با کلیک روی فهرست،وارد محصولات آن دسته شویم) و اکشن Details را تکمیل کنیم


فروشگاه آنلاین با MVC بخش هشتم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش هشتم : در این مقاله DetailsView را تکمیل میکنیم و فیلدهای Price و Image را به جدول محصولات اضافه میکنیم و Migration میکنیم


فروشگاه آنلاین با MVC بخش نهم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش نهم : در این مقاله میخواهیم ویوی محصولات را برای نمایش دو فیلد جدید تغییر دهیم و نیز ، شروع به نوشتن کدهای سبدخرید کنیم


فروشگاه آنلاین با MVC بخش دهم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش دهم : در این مقاله میخواهیم کلاس سبدخرید را ادامه دهیم و توابع Add و Remove را پیاده سازی خواهیم کرد ...