آموزش LESS


آموزش LESS بخش ششم

آموزش LESS بخش ششم

نویسنده: احسان صفری, ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

آموزش LESS --> بخش ششم : در این مقاله ، کدهای css لازم را برای استفاده از متغیرهای less تعریف میکنیم و از قابلیت تو در تو نویسی زبان less استفاده میکنیم


آموزش LESS بخش هفتم

آموزش LESS بخش هفتم

نویسنده: احسان صفری, ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

آموزش LESS --> بخش هفتم : در این مقاله که آخرین بخش از آموزش less می باشد ، کدهای less و css را تکمیل می کنیم و سورس پروژه را برای دانلود قرار داده ایم .