آموزش JSON-LD


آموزش اسکریپت JSON-LD – بخش ۱

آموزش اسکریپت JSON-LD - بخش 1 : در این مقاله، اسکریپت JSON-LD را معرفی خواهیم کرد و فرمت نوشتن آن را توضیح خواهیم داد و Property های آن را تعریف می کنیم


آموزش اسکریپت JSON-LD – بخش ۲

آموزش اسکریپت JSON-LD - بخش 2 : در این مقاله، آیتم Type@ در اسکریپت JSON-LD را تعریف می کنیم و ساختار ItemProperty:value را بررسی می کنیم.


آموزش اسکریپت JSON-LD – بخش ۳

آموزش اسکریپت JSON-LD - بخش 3 : در این مقاله، نحوه تو در تو نویسی JSON-LD و خطاهای احتمالی و مرسوم در JSON-LD را بررسی می کنیم.