پلاگین‌های جی کوئری


پلاگین‌های کاربردی جی کوئری – بخش اول

پلاگین‌های کاربردی جی کوئری - بخش اول : در این مقاله، با پلاگین های جی کوئری دیالوگ-dialog مانند alertify و avgrund آشنا می شویم.


پلاگین‌های کاربردی جی کوئری – بخش دوم

پلاگین‌های کاربردی جی کوئری - بخش دوم : در این مقاله، پلاگین های مرتبط با فرم مانند iCheck و LongPress و File Upload را معرفی و بررسی می کنیم.


پلاگین‌های کاربردی جی کوئری – بخش سوم

پلاگین‌های کاربردی جی کوئری - بخش سوم : در این مقاله، پلاگین های فرم pickdate و Complexify و jQuery Knob را معرفی و بررسی می کنیم.


پلاگین‌های کاربردی جی کوئری – بخش چهارم

پلاگین‌های کاربردی جی کوئری - بخش چهارم : در این مقاله، 4 پلاگین دیگر در زمینه فرم را خواهیم دید. پلاگین های chosen و fancy input و typeahead و parsley


پلاگین‌های کاربردی جی کوئری – بخش پنجم

پلاگین‌های کاربردی جی کوئری - بخش پنجم : در این مقاله، پلاگین های اسکرول و پارالاکس مانند Windows و Cool Kitten و Sticky را بررسی می کنیم