اچ‌تی‌ام‌ال HTML


اهمیت متاتگ ها در سئو (Meta tags in SEO)

اهمیت متاتگ ها در سئو (Meta tags in SEO) : در این مقاله انواع متاتگ ها را معرفی می کنیم و نحوه تعریف هر یک را در یک صفحه html بررسی می کنیم.


آموزش ذخیره اطلاعات توسط Web Storage در HTML5

آموزش ذخیره اطلاعات توسط Web Storage در HTML5 » در این مقاله، قابلیت web storage موجود در html5 را معرفی و بررسی می کنیم. انواع web storage عبارتند از: local storage و session storage.


آموزش اعتبارسنجی HTML5 توسط اتریبیوت Pattern

آموزش اعتبارسنجی HTML5 توسط اتریبیوت Pattern : در این مقاله، درباره اعتبارسنجی-validation و اتریبیوت pattern در HTML5 صحبت خواهیم کرد.


درباره متا تگ توضیحات Description

درباره متا تگ توضیحات Description : در این مقاله، درباره اهمیت متا تگ توضیحات (Description Meta Tag) و نحوه تعریف آن صحبت می کنیم. تعریف یک متای توضیحات بهینه می تواند باعث افزایش CTR و در نتیجه تعداد بازدیدکنندگان سایت شود.


فرمت اتوماتیک برای ورودی کاربر در فرم

فرمت اتوماتیک برای ورودی کاربر در فرم : در این مقاله، با نحوه فرمت دهی به فیلد شماره سریال-serial number، واحد پولی و نیز تاریخ-date آشنا می شویم. سورس کد مثال های این مقاله را در وب سایت codePen قابل مشاهده و ویرایش می باشند.