آموزش گوگل وبمستر تولز


آموزش گوگل وبمستر تولز – بخش ۱

آموزش گوگل وبمستر تولز - بخش 1 : در این مقاله، به معرفی گوگل وبمستر تولز می پردازیم و افزودن و تائید یک وب سایت در کنسول جستجوی گوگل را بررسی می کنیم


آموزش گوگل وبمستر تولز – بخش ۲

آموزش گوگل وبمستر تولز - بخش 2 : در این مقاله، 2 متد از 4 متد تائید وب سایت در گوگل وبمستر تولز را معرفی و بررسی خواهیم کرد.


آموزش گوگل وبمستر تولز – بخش ۳

آموزش گوگل وبمستر تولز - بخش 3 : در این مقاله، دو متد domain-name-provider و tag manager را برای تائید وب سایت در GWT معرفی می کنیم.


آموزش گوگل وبمستر تولز – بخش ۵

آموزش گوگل وبمستر تولز - بخش 5 : در این مقاله، چگونگی افزودن نقشه سایت (sitemap) را در سرویس گوگل وبمستر تولز آموزش می دهیم.


آموزش گوگل وبمستر تولز – بخش ۶

آموزش گوگل وبمستر تولز - بخش 6 : در این بخش، نحوه چک کردن فایل robots.txt در سرویس گوگل وبمستر تولز را آموزش خواهیم داد...