آموزش گوگل تگ منیجر


آموزش گوگل تگ منیجر-بخش اول: معرفی و بررسی امکانات

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش اول: معرفی و بررسی امکانات » معرفی و بررسی امکانات سرویس گوگل تگ منیجر (Google Tag Manager) مانند: تعریف Trigger، متغیر، ساخت اکانت، تب version و...


آموزش گوگل تگ منیجر-بخش دوم: پیاده‌سازی گوگل آنالیتیکس

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش دوم: پیاده‌سازی گوگل آنالیتیکس » نحوه پیاده سازی اسکریپت سرویس گوگل آنلیتیکس توسط گوگل تگ منیجر Google Tag Manager و دیباگ آن


آموزش گوگل تگ منیجر-بخش سوم: رهگیری لینک خارجی

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش سوم: رهگیری لینک خارجی » نحوه رهگیری (Tracking) لینک های خارجی (Outbound Links) را توسط سرویس های تگ منیجر و آنالیتیکس آموزش می دهیم.


آموزش گوگل تگ منیجر-بخش چهارم: رهگیری فرم ثبت‌نام

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش چهارم: رهگیری فرم ثبت‌نام » نحوه رهگیری پر شدن فرم های وب سایت مانند فرم تماس با ما را آموزش می دهیم و در آنالیتیکس، گزارش زنده را خواهیم دید.


آموزش گوگل تگ منیجر-بخش پنجم: رهگیری دانلود فایل

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش پنجم: رهگیری دانلود فایل » نحوه رهگیری تعداد دانلود فایل ها در یک وب سایت آموزش داده می شود. با تعریف تریگر می توان فرمت های دلخواه را تعریف کرد.