آموزش گوگل تگ منیجر

Google Tag Manager سرویس رایگانی از گوگل است که می توان توسط آن انواع تگ های یک وب سایت را مدیریت کرد.

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش اول: معرفی و بررسی امکانات

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش اول: معرفی و بررسی امکانات

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش اول: معرفی و بررسی امکانات » معرفی و بررسی امکانات سرویس گوگل تگ منیجر (Google Tag Manager) مانند: تعریف Trigger، متغیر، ساخت اکانت

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش دوم: پیاده‌سازی گوگل آنالیتیکس

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش دوم: پیاده‌سازی گوگل آنالیتیکس

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش دوم: پیاده‌سازی گوگل آنالیتیکس » نحوه پیاده سازی اسکریپت سرویس گوگل آنلیتیکس توسط گوگل تگ منیجر Google Tag Manager و دیباگ آن

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش سوم: رهگیری لینک خارجی

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش سوم: رهگیری لینک خارجی

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش سوم: رهگیری لینک خارجی » نحوه رهگیری (Tracking) لینک های خارجی (Outbound Links) را توسط سرویس های تگ منیجر آموزش می دهیم.

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش چهارم: رهگیری فرم ثبت‌نام

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش چهارم: رهگیری فرم ثبت‌نام

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش چهارم: رهگیری فرم ثبت‌نام » نحوه رهگیری پر شدن فرم وب سایت مانند فرم تماس را آموزش می دهیم و در آنالیتیکس، گزارش زنده را خواهیم دید.

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش پنجم: رهگیری دانلود فایل

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش پنجم: رهگیری دانلود فایل

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش پنجم: رهگیری دانلود فایل » نحوه رهگیری تعداد دانلود فایل در سایت آموزش داده می شود. با تعریف تریگر می توان فرمت دلخواه را تعریف کرد.

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش ششم: فولدر-انتشار

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش ششم: فولدر-انتشار

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش ششم: فولدر-انتشار » نحوه استفاده از فولدرها برای مرتب سازی فضای کاری گوگل تگ منیجر و نحوه انتشار تغییرات در GTM را آموزش می دهیم.

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش هفتم: فضای کاری

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش هفتم: فضای کاری

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش هفتم: فضای کاری » در بخش آخر از آموزش گوگل تگ منیجر نحوه مدیریت فضاهای کاری (workspace) و محیط (environment) را بیان خواهیم کرد.