ترفندهای جستجو در گوگل


آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل – بخش ۱

آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل - بخش 1 » در این مقاله، با 7 مورد از ترفندهای جستجو در موتورجستجوی گوگل آشنا می شویم.مانند: جستجوی کلمات در متن و...


آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل – بخش ۲

آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل - بخش 2 » در این مقاله، 8 ترفند دیگر از جستجوی پیشرفته در گوگل را آموزش می دهیم. مانند: جستجوی کلمات در آدرس وب سایت و...


آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل – بخش ۳

آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل - بخش 3 » در این مقاله، جستجوی فایل با فرمت خاص، ترجمه لغات، جستجوی کد منطقه، جستجوی کد پستی، ماشین حساب و... را بیان می کنیم


آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل – بخش ۴

آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل - بخش 4 » در این مقاله، ترفندهای نمایش تایمر، کورنومتر، آب و هوا، زمان طلوع و غروب آفتاب، وضعیت پروازها و... را می گوییم.