آموزش گوگل آنالیتیک


آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش ۶

آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش 6 : در این مقاله، نحوه مشاهده داده های گوگل آنالیتیکس بهمراه گزارش گیری از آنها را آموزش خواهیم داد. همچنین ویژگی یک گزارش استاندارد و مشاهده گزارش در یک بازه تاریخی مشخص و در نهایت بخش Audience Overview را بررسی می کنیم.


آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش ۷

آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش 7 : در این مقاله شما را با انواع گزارشات موجود در گوگل آنالیتیکس اعم از: گزارشات کاربران، گزارشات اکتسابی و گزارشات رفتاری آشنا خواهیم کرد. همچنین چگونگی ارسال این گزارش ها از طریق ایمیل و نحوه ایجاد shortcut در سرویس گوگل آنالیتیکس را آموزش می دهیم.


آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش ۸

آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش 8 : در این مقاله، پرسش و پاسخ های پرتکرار در زمینه گوگل آنالیتیکس مطرح می باشد را بیان کرده ایم. مانند: چک کردن گزارشات آنالیتیکس بصورت روزانه، خلاصه کردن گزارشات آنالیتیکس، به اشتراک گذاری داده های گوگل آنالیتیکس، مشاهده کلمات کلیدی Not Provided و...


آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش ۹

آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش 9 : در این مقاله، گزارش سفارشی (custom report)، داشبورد (Dashboard) و سگمنت (Segment) را در سرویس گوگل آنالیتیکس معرفی کرده و به شرح هریک و ویرایش آنها می پردازیم.


آموزش سرویس گوگل وبمستر تولز – بخش ۴

آموزش سرویس گوگل وبمستر تولز - بخش 4 : در این مقاله، چگونگی اتصال و ارتباط بین سرویس های گوگل آنالیتیکس به کنسول جستجوی گوگل را بررسی می کنیم. تفاوت دو سرویس گوگل آنالیتیکس و وبمستر تولز را نیز بررسی می کنیم و فواید داده های ترکیبی این دو سرویس را بیان خواهیم کرد.