آموزش گوگل آنالیتیک

آموزش کاربردی گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش ۱

آموزش کاربردی گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش ۱

آموزش کاربردی گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) - بخش 1 » در این مقاله، به معرفی سرویس گوگل آنالیتیک و دلیل اهمیت و نحوه نصب آن بر روی وب سایت می پردازیم

آموزش کاربردی گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش ۲

آموزش کاربردی گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش ۲

آموزش کاربردی گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) - بخش 2 » در این مقاله، با نحوه تنظیمات اکانت گوگل آنالیتیکس و تعریف property در آن آشنا می شویم.

آموزش کاربردی گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش ۳

آموزش کاربردی گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) – بخش ۳

آموزش کاربردی گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) - بخش 3 » در این مقاله، انواع گزارشات گوگل آنالیتیکس و سوالات متداول گوگل آنالیتیکس را بررسی می کنیم.