آموزش گیت و گیت‌هاب

آموزش گیت Git – بخش ۱ – نصب و راه‌اندازی

آموزش گیت Git – بخش ۱ – نصب و راه‌اندازی

آموزش گیت Git - بخش 1 - نصب و راه‌اندازی » در این مقاله، گیت را معرفی کرده و نحوه دانلود، نصب و راه اندازی گیت را قدم به قدم بیان می کنیم. سپس مفاهیم Repository ، Stage و Commit و دستورات Git init، Git status، Git add، Git commit را آموزش خواهیم داد.

آموزش گیت Git – بخش ۲ – شروع کار با گیت

آموزش گیت Git – بخش ۲ – شروع کار با گیت

آموزش گیت Git - بخش 2 - شروع کار با گیت » در این مقاله، حذف یک یا چند فایل از stage ، دستور git diff و لاگ گیری از commit های پروژه و غیره بیان می شود. دستوراتی که در این مقاله تدریس می شود عبارتند از: git log، git log –oneline، git log -p، git diff، Git rm –cached –r

آموزش گیت Git – بخش ۳ – ریست کردن commit

آموزش گیت Git – بخش ۳ – ریست کردن commit

آموزش گیت Git - بخش 3 - ریست کردن commit » در این مقاله، نحوه بازگردانی تغییرات commit شده (ریست کردن commit) را با ذکر سه مثال بیان خواهیم کرد. دستوراتی که در این مقاله مورد استفاده می باشند عبارتند از: -- git checkout و git status و . git reset HEAD

آموزش گیت Git – بخش ۴ – مفاهیم branch و merge

آموزش گیت Git – بخش ۴ – مفاهیم branch و merge

آموزش گیت Git - بخش 4 - مفاهیم branch و merge » در این مقاله، مفاهیم شاخه (branch) و ادغام آنها (merge) و مشاهده لیست شاخه ها در گیت را آموزش می دهیم.

آموزش گیت Git – بخش ۵ – دستور Stash و کاربرد آن

آموزش گیت Git – بخش ۵ – دستور Stash و کاربرد آن

آموزش گیت Git - بخش 5 - دستور Stash و کاربرد آن » به معرفی دستور stash و کاربرد آن در گیت و نحوه تعریف و اجرای آن و مشاهده لیست Stash خواهیم پرداخت.

آموزش گیت Git – بخش ۶ – دستور gitignore در گیت

آموزش گیت Git – بخش ۶ – دستور gitignore در گیت

آموزش گیت Git - بخش 6 - دستور gitignore در گیت » سرفصلهای مقاله: نحوه صرف نظر کردن از بخشی از پروژه ، دستور gitignore، صرف نظر کردن از فایل های متنی در گیت

آموزش گیت Git – بخش ۷ – آپلود پروژه در گیت‌هاب

آموزش گیت Git – بخش ۷ – آپلود پروژه در گیت‌هاب

آموزش گیت Git - بخش 7 - آپلود پروژه در گیت‌هاب » در این مقاله، نحوه ثبت نام در وب سایت گیت هاب و لاگین به حساب کاربری و آپلود پروژه در آن را آموزش می دهیم.

آموزش گیت Git – بخش ۸ – لود پروژه از گیت‌هاب

آموزش گیت Git – بخش ۸ – لود پروژه از گیت‌هاب

آموزش گیت Git - بخش 8 - لود پروژه از گیت‌هاب » در این مقاله آموزشی، با نحوه لود پروژه از وب سایت گیت هاب Github به سیستم لوکال local آشنا خواهیم شد.

آموزش گیت Git – بخش ۹ – همکاری در پروژه github

آموزش گیت Git – بخش ۹ – همکاری در پروژه github

آموزش گیت Git - بخش 9 - همکاری در پروژه github » در این مقاله، نحوه همکاری و مشارکت در پروژه های واقع در گیت هاب را بعنوان یک توسعه دهنده آموزش می دهیم.ه