پلاگین FullPage.js


معرفی و بررسی پلاگین FullPage.js – بخش ۱

معرفی و بررسی پلاگین FullPage.js - بخش 1 : در این مقاله، پلاگین fullpage.js را برای ایجاد وب سایت های تک صفحه‌ای معرفی و بررسی می کنیم.


معرفی و بررسی پلاگین FullPage.js – بخش ۲

معرفی و بررسی پلاگین FullPage.js - بخش 2 : در این مقاله، ایجاد بخش های full-width و اسلایدهای افقی و تنظیمات ظاهر وب سایت را بیان می کنیم.


معرفی و بررسی پلاگین FullPage.js – بخش ۳

معرفی و بررسی پلاگین FullPage.js - بخش 3 : در این مقاله، سفارشی سازی منوی اسکرول، ایجاد لینک به بخش ها و اسلایدهای آنها را بررسی می کنیم.


معرفی و بررسی پلاگین FullPage.js – بخش ۴

معرفی و بررسی پلاگین FullPage.js - بخش 4 : در این مقاله، لینک کردن منو به بخش ها و اسلایدها، تعریف CallBack برای بخش ها و اسلایدهای وب سایت را بررسی می کنیم