آموزش ابزار Developer Tools گوگل کروم


آموزش Developer Tools گوگل کروم – بخش اول

آموزش Developer Tools گوگل کروم - بخش اول : در این مقاله، قابلیت های Developer Tools کروم مانند Multi-Selection و جستجو داخل سورس کد و... را معرفی می کنیم


آموزش Developer Tools گوگل کروم – بخش دوم

آموزش Developer Tools گوگل کروم - بخش دوم : در این مقاله با قابلیت های نگهداشتن لاگ، پرینت زیبا، Device mode ، Sensor و Color Picker آشنا می شویم.


آموزش Developer Tools گوگل کروم – بخش سوم

آموزش Developer Tools گوگل کروم - بخش سوم : در این مقاله، با قابلیت های شبیه سازی وضعیت المان مانند hover,active,... و تغییر فرمت رنگ و... آشنا می شویم.