سی‌اس‌اس CSS


آموزش کامل پیش‌پردازنده LESS

آموزش کامل پیش‌پردازنده LESS

نویسنده: احسان صفری, ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

آموزش کامل پیش‌پردازنده LESS » در این مقاله ، زبان شیوه نامه LESS را معرفی کرده و کار با برنامه winless و فایل less.min.js و mixin ها را آموزش می دهیم.


آموزش Sass بخش اول (مقدمه و نرم افزارهای موردنیاز)

در آموزش Sass بخش اول (مقدمه و نرم افزارهای موردنیاز) ، به معرفی sass و نرم افزارهای موردنیاز در سیستم عامل های ویندوز، لینوکس و مک می پردازیم.


آموزش Sass بخش دوم (تعریف متغیر و تو در تو نویسی)

در آموزش Sass بخش دوم (تعریف متغیر و تو در تو نویسی) ، نحوه تعریف متغیر (variable) در sass و نیز تو در تو نویسی (nested) در sass را یاد میگیریم.


آموزش Sass بخش سوم (partial نویسی)

آموزش Sass بخش سوم (partial نویسی)

نویسنده: احسان صفری, ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

در مقاله آموزش Sass بخش سوم (partial نویسی) ، نحوه نوشتن یک فایل پارشیال (partial) و چگونگی ایمپورت (import) کردن آن را بررسی می کنیم.


آموزش Sass بخش چهارم (میکسین و ارث‌بری)

در مقاله آموزش Sass بخش چهارم (میکسین و ارث‌بری) ، دو موضوع مهم میکسین (mixin) و ارث‌بری در زبان sass را بهمراه مثال مورد بررسی قرار می دهیم.