طراحی صفحه تماس با ما


طراحی صفحه تماس‌باما Contact us – بخش ۱

طراحی صفحه تماس‌باما Contact us - بخش 1 : در این مقاله، درباره اهمیت صفحه تماس با ما و فواید داشتن یک صفحه تماس با ما در وب سایت و همچنین محل قرارگیری این صفحه در وب سایت صحبت خواهیم کرد. دو جای اصلی برای تعریف لینک تماس با ما: منوی اصلی و فوتر سایت می باشد. در فوتر همچنین می توان آدرس و شماره تماس شرکت را درج کرد.


طراحی صفحه تماس‌باما Contact us – بخش ۲

طراحی صفحه تماس‌باما Contact us - بخش 2 : در این مقاله، المان ها و امکانات ضروری هر صفحه تماس با ما را معرفی و بررسی خواهیم کرد. آیتم هایی نظیر: آدرس ایمیل، آدرس شرکت یا مطب، شماره تماس، نقشه گوگل، فرم تماس با ما و... می بایست در یک صفحه تماس با ما وجود داشته باشند.


طراحی صفحه تماس‌باما Contact us – بخش ۳

طراحی صفحه تماس‌باما Contact us - بخش 3 : در این مقاله نحوه شناساندن مشخصات کسب و کار خود به موتورهای جستجو، استفاده از داده‌های ساختارمند در اطلاعات تماس، تعریف المان آدرس، شماره تماس و ایمیل، اجزاء فرم های تماس، بهبود تجربه کاربری فرم‌های سایت و اعتبارسنجی فیلدهای فرم را آموزش می دهیم.


طراحی صفحه تماس‌باما Contact us – بخش ۴

طراحی صفحه تماس‌باما Contact us - بخش 4 : در این مقاله، اعتبارسنجی فرم های تماس، فواید اعتبارسنجی سمت کاربر (Client-Side Validation)، نمایش بازخورد (feedback) پس از ارسال فرم تماس، نحوه طراحی و چیدمان صفحه تماس (Contact Page Design) را بررسی می کنیم و نمونه هایی از فرم های تماس را خواهیم دید.