افزونه‌های گوگل کروم


افزونه‌های مرورگر گوگل کروم – بخش ۱

افزونه‌های مرورگر گوگل کروم - بخش 1 : در این مقاله، افزونه های CSS-Shack و Marmoset و WhatFont و Window Resizer برای گوگل کروم را معرفی می کنیم.


افزونه‌های مرورگر گوگل کروم – بخش ۲

افزونه‌های مرورگر گوگل کروم - بخش 2 : در این مقاله، به معرفی افزونه های ColorZilla و PageRuler و Pallette و PerfectPixel و MySQLAdmin و غیره می پردازیم


افزونه‌های مرورگر گوگل کروم – بخش ۳

افزونه‌های مرورگر گوگل کروم – بخش 3 : در این مقاله، افزونه های توسعه و ویراشگر کد مانند PHP Console و Form Filler و Dev Editor را بررسی می کنیم.


افزونه‌های مرورگر گوگل کروم – بخش ۴

افزونه‌های مرورگر گوگل کروم – بخش 4 : در این مقاله افزونه ها و اپلیکیشن های کاربردی در زمینه شبکه (Network) را معرفی می کنیم.