آموزش ASP.NET-MVC


نحوه HtmlHelper نویسی بخش اول

آموزش MVC –> جلسه پنجم –> قسمت دوم : در این مقاله با Htmlhelper آشنا می شوید و اولین HtmlHelper را می نویسید و کاربرد آنرا خواهید فهمید .


نحوه HtmlHelper نویسی بخش دوم

آموزش MVC –> جلسه پنجم –> قسمت سوم : تعریف HtmlHelper و Extension Method . ایجاد کلاس Extension Method . استفاده از HtmlHelper و Extension Method .


آشنایی با Area در MVC بخش اول

آموزش MVC –> جلسه ششم –> قسمت اول : آشنایی با Area و نحوه ایجاد Area در پروژه . لزوم ساختن Area . تعریف ActionLink و لینک دهی از Root به Area و برعکس .


آشنایی با Area در MVC بخش دوم

آموزش MVC –> جلسه ششم –> قسمت دوم : حل مشکل تداخل یا conflict نام های یکسان دو کنترولر در area و root . مفهوم روتینگ Routing . تعریف Routing در Area .


استفاده از نوگت T4MVC

استفاده از نوگت T4MVC

نویسنده: احسان صفری, ۵ دی ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه ششم –> قسمت سوم : نصب نوگت T4MVC توسط کنسول NuGet . استفاده از T4MVC در ActionLink و RedirectToAction . نحوه StronglyTyped کردن .