آموزش ASP.NET-MVC


آشنایی با فریم ورک بوت استرپ

آموزش MVC –> جلسه سوم –> قسمت اول : در این مقاله با فریم ورک bootstrap و اجزای آن و نحوه نصب آن توسط Nuget Package Manager آشنا می شویم .


شروع به کار با فریمورک Bootstrap

آموزش MVC –> جلسه سوم –> قسمت دوم : در این مقاله ، با فولدرهای بوت استرپ آشنا می شویم و نحوه اضافه کردن کتابخانه بوت استرپ به view را یاد میگیریم .


درباره Break Point بوت استرپ

درباره Break Point بوت استرپ

نویسنده: احسان صفری, ۲۹ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه سوم –> قسمت سوم : در این مقاله ، با نحوه گرید بندی (Grid) بوت استرپ و نقاط شکست (Break Point) آن در دستگاه های موبایل آشنا می شویم .


استایل دهی به بوت استرپ

استایل دهی به بوت استرپ

نویسنده: احسان صفری, ۲۹ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه سوم –> قسمت چهارم : در این مقاله ، با نحوه سفارشی سازی استایل بوت استرپ آشنا می شویم و در یک مثال ، طراحی div های تودرتو را یاد میگیریم .


offset و push در بوت استرپ

offset و push در بوت استرپ

نویسنده: احسان صفری, ۲۹ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه سوم –> قسمت پنجم : در این مقاله ، با دستورات push و offset در بوت استرپ آشنا می شویم که برای جابجا کردن ستونها در طراحی grid بکار میرود .