آموزش MVC – جلسه اول


آموزش ASP.NET MVC5 – فصل۱ – بخش۱

آموزش ASP.NET MVC5 - فصل1 - بخش1 : معماری MVC و معرفی کنترولر و اکشن » در این مقاله درباره معماری قدرتمند MVC صحبت می کنیم و آنرا با سایر تکنولوژی های موجود مقایسه کرده و مفهوم کنترولر و اکشن را توضیح خواهیم داد و تعریف اکشن با پارامترهای ورودی عددی int و رشته ای string را آموزش می دهیم.


آموزش ASP.NET MVC5 – فصل۱ – بخش۲

آموزش ASP.NET MVC5 - فصل1 - بخش2 : در این مقاله شرایط اکشن بودن یک تابع را بررسی می کنیم، نحوه تغییر نام یک اکشن، تعریف خروجی رشته (string) برای اکشن، ریدایرکت از اکشنی به اکشن دیگر، ارسال پارامتر ورودی بهنگام ریدایرکت اکشن، معرفی و استفاده از متغیر TempData را در MVC آموزش خواهیم داد.


آموزش ASP.NET MVC5 – فصل۱ – بخش۳

آموزش ASP.NET MVC5 - فصل1 - بخش3 : در این مقاله، ارسال درخواست Http به سرور توسط متدهای Get و Post، تعریف دو اکشن با نام یکسان در یک کنترولر، مفهوم کش (Cache) در MVC5، تشخیص هویت کاربران توسط اتریبیوت Authorize، نوع داده‌ای JSON بعنوان خروجی اکشن و نحوه تعریف لینک دانلود در MVC را آموزش می دهیم.