آموزش ASP.NET-MVC


مقدمه ASP.NET MVC 5 (مفهوم کنترولر و اکشن)

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت اول : مقدمه ASP.NET MVC 5 (مفهوم کنترولر و اکشن) »»» در این مقاله درباره معماری قدرتمند MVC صحبت می کنیم و آنرا با سایر تکنولوژی های موجود مقایسه می کنیم و در نهایت مفهوم کنترولر و اکشن را توضیح می دهیم.


نصب ویژوال استودیو و ایجاد اولین پروژه MVC

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت دوم : نصب ویژوال استودیو و ایجاد اولین پروژه MVC »»» در این مقاله نرم افزار visual studio 2013 را نصب کرده و اولین پروژه MVC5 را در ویژوال استودیو ایجاد می کنیم و تنظیمات آنرا یاد می دهیم.


ایجاد اولین کنترولر و اکشن

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت سوم : در این مقاله می خواهیم اولین کنترولر را ایجاد کنیم (HomeController) و در آن اولین اکشن (Index) را تعریف کنیم .


تعریف اکشن با پارامتر ورودی

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت چهارم : در این مقاله قصد داریم اکشن های MVC را بهمراه پارامتر ورودی صدا بزنیم و در نوار آدرس مرورگر مقدار ورودی را بدهیم .


انواع تابع در کنترولر

انواع تابع در کنترولر

نویسنده: احسان صفری, ۲۴ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت پنجم : در این مقاله شرایط اکشن بودن یک تابع را بررسی می کنیم و نیز نحوه تغییر نام یک اکشن را یاد میگیریم .