طراحی Layout در MVC

طراحی Layout در MVC

نویسنده: احسان صفری, ۱ دی ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه چهارم –> قسمت اول : معرفی تفاوت های MasterPage و Layout . محل ذخیره سازی Layout ها . نحوه ایجاد Layout در پروژه ASP.NET MVC .


طراحی Layout بخش دوم

طراحی Layout بخش دوم

نویسنده: احسان صفری, ۱ دی ۱۳۹۴

طراحی Layout بخش دوم : معرفی RenderBody و کاربرد آن . بررسی فرآیند نمایش خروجی (View) به کاربر . تعریف css سفارشی دلخواه خود در تگ head .


طراحی Layout بخش سوم

طراحی Layout بخش سوم

نویسنده: احسان صفری, ۱ دی ۱۳۹۴

طراحی Layout بخش سوم : معرفی قابلیت های Layout در ASP.NET MVC . تعریف RenderBody و RenderSection و کاربرد آنها . تفاوت RenderSection و ContentPlaceHolder .


طراحی Layout بخش چهارم

طراحی Layout بخش چهارم

نویسنده: احسان صفری, ۱ دی ۱۳۹۴

طراحی Layout بخش چهارم : این مقاله شامل تفاوت های Layout در MVC با MasterPage در Webform می باشد . تعریف بخش اختیاری در Layout .


آشنایی با HtmlHelper های MVC

آموزش MVC –> جلسه پنجم –> قسمت اول : این مقاله شامل معرفی HtmlHelper و کاربرد آن می باشد . معرفی نمونه هایی از HtmlHelper . تعریف Htmlhelper برای ایجاد Label .