آموزش Kendo بخش چهارم
آموزش kendo --> بخش چهارم : در این مقاله برای کنترل DatePicker مقاله قبل ، یک Event Handler می نویسیم که تاریخ انتخابی از یک کنترل را از کنترل بعدی حذف کند

در مقاله قبل ، نحوه افزودن کنترل DatePicker به View را یاد گرفتیم  و با اتریبیوت های آن آشنا شدیم . در این مقاله قصد داریم برای DatePicker یک Event Handler بنویسیم و یک سناریوی جالب را پیاده سازی کنیم .

تعریف Event Handler :

میخواهیم برای DatePicker در مثال فوق ، یک Event Handler تعریف کنیم .

سناریو : میخواهیم بصورت Run Time ، انتخاب های کاربر را محدود کنیم . بعنوان مثال وقتی کاربر تاریخ شروع را ۰۳/۱۱/۲۰۱۳ انتخاب می کند ، پس باید این تاریخ را از لیست تاریخ پایان حذف کنیم تا کاربر نتواند آنرا انتخاب کند . به این منظور در تابع جاوا اسکریپت ، تاریخ شروع را که کاربر وارد میکند را گرفته و یک واحد به آن اضافه میکنیم (در این مثال تاریخ ۰۴/۱۱/۲۰۱۳ می شود) و این مقدار را تاریخ مینیمم برای پایان در نظر میگیریم تا کاربر تاریخهای ما بعد آنرا مشاهده کند . به همین روش تاریخ شروع را محدود میکنیم . یعنی اگر کاربر ابتدا تاریخ پایان را انتخاب کند ، یکواحد از تاریخ ورودی کاربر کم می کنیم و بعنوان ماکزیمم تاریخ شروع در نظر میگیریم .

افزودن Event به کنترل DatePicker بصورت زیر می باشد :

 
 @(Html.Kendo().DatePicker()
  .Name(“start”)
  .Format(“yyyy/MM/dd”)
  .Max(“2014/05/12”)
  .Value(“2013/10/27”)
  .Events(s => s.Change(“startChange”))
)
@(Html.Kendo().DatePicker()
    .Name(“end”)
    .Format(“yyyy/MM/dd”)
    .Min(“2015/05/12”)
    .Value(“2016/01/09”)
    .Events(e => e.Change(“endChange”))
)
                

توسط Lambda ، نام رویداد را تعریف میکنیم و توابع مربوطه را در جاوااسکریپت بصورت زیر تعریف خواهیم کرد :

 
 function startChange() {
    var endPicker = $(“#end”).data(“kendoDatePicker”),
      startDate = this.value();
    if (startDate) {
      startDate = new Date(startDate);
      startDate.setDate(startDate.getDate() + 1)
      endPicker.min(startDate);
    }
  }
 
  function endChange() {
    var startPicker = $(“#start”).data(“kendoDatePicker”),
      endDate = this.value();
    if (endDate) {
      endDate = new Date(endDate);
      endDate.setDate(endDate.getDate() + 1)
      startPicker.max(endDate);
    }
  }
                

اگر این View را اجرا کنیم و تاریخ شروع را ۱/۱۲/۲۰۱۳ انتخاب کنیم ، می بینیم که این تاریخ از تقویم تاریخ پایان حذف شده است و باید از ۲/۱۲/۲۰۱۳ به بعد را انتخاب کنیم (مطابق تصویر زیر) :


DatePicker Event Handler

برای اطلاعات بیشتر در مورد رویدادهای DatePicker به وب سایت Telerik مراجعه کنید . در مقاله بعد با کنترل های کاربردی دیگری آشنا می شویم . با ما بمانید …laugh


برچسب‌ها:

DatePickerEvent HandlerKendo UIآموزش Kendoکندودیدگاه‌ها :