آموزش ASP.NET-MVC


تعریف اکشن با نام های یکسان

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت یازدهم : در این مقاله ، شرابط تعریف دو اکشن را با نام یکسان بررسی می کنیم و همچنین از متدهای post و get استفاده خواهیم کرد .


مفهوم کش (Cache) در MVC

مفهوم کش (Cache) در MVC

نویسنده: احسان صفری, ۲۵ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه اول –> قسمت دوازدهم : در این مقاله مزیت استفاده از کش را فرا میگیریم و نیز نحوه پاک کردن کش یک اکشن خاص را خواهیم گفت .


تعریف Authorize برای Action

تعریف Authorize برای Action

نویسنده: احسان صفری, ۲۵ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه اول –> قسمت سیزدهم : در این مقاله میخواهیم با اعتبارسنجی (Authorization) آشنا شویم و تعریف فرم لاگین در web.config را یاد میگیریم .


تعریف نوع داده ای Json در MVC

آموزش MVC –> جلسه اول –> قسمت چهاردهم : در این مقاله در مورد نوع داده ای Json صحبت خواهیم کرد و نیز اکشن های با خروجی از نوع Json را بررسی می کنیم .


چگونگی دانلود فایل در MVC

آموزش MVC –> جلسه اول –> قسمت پانزدهم : در این مقاله نحوه دانلود فایل را در MVC بررسی میکنیم و تنظیمات ویژه آپلود و دانلود فایل را خواهیم کفت .