آموزش ASP.NET-MVC


اکشن همراه با خروجی رشته (String)

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت ششم : در این مقاله از سری آموزشی MVC 5 قصد داریم اکشن هایی را بررسی کنیم که خروجی رشته (string) دارند .


ریدایرکت شدن به اکشن دیگر

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت هفتم : در این مقاله ، فواید و کاربردهای ریدایرکت (redirect) شدن از اکشنی به اکشن دیگر و نحوه انجام اینکار را توضیح می دهیم .


ارسال پارامتر به اکشن در هنگام ریدایرکت شدن

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت هشتم : در این مقاله میخواهیم علاوه بر اینکه به اکشن دیگری ریدایرکت می شویم ، بهمراه آن پارامتر نیز ارسال کنیم .


ارسال TempData به اکشن

ارسال TempData به اکشن

نویسنده: احسان صفری, ۲۵ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت نهم : در این مقاله ، با متغیر TempData آشنا می شویم و چگونگی ارسال به اکشن و نیز دستور keep را یاد می گیریم .


آشنایی با متدهای Get و Post

آشنایی با متدهای Get و Post

نویسنده: احسان صفری, ۲۵ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت دهم : در این مقاله می خواهیم در مورد متد های مهم و کاربردی get و post را به همراه مثال یاد بگیریم .