آموزش ASP.NET-MVC


مقدمه ای بر ASP.NET MVC 5

مقدمه ای بر ASP.NET MVC 5

نویسنده: احسان صفری, ۲۲ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت اول : در این مقاله درباره معماری قدرتمند MVC صحبت می کنیم و آنرا با سایر تکنولوژی های موجود مقایسه می کنیم .


نصب ویژوال استودیو ۲۰۱۳ و ایجاد اولین پروژه MVC5

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت دوم : در این مقاله نرم افزار visual studio 2013 را نصب کرده و اولین پروژه MVC5 را ایجاد می کنیم .


ایجاد اولین کنترولر و اکشن

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت سوم : در این مقاله می خواهیم اولین کنترولر را ایجاد کنیم (HomeController) و در آن اولین اکشن (Index) را تعریف کنیم .


تعریف اکشن با پارامتر ورودی

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت چهارم : در این مقاله قصد داریم اکشن های MVC را بهمراه پارامتر ورودی صدا بزنیم و در نوار آدرس مرورگر مقدار ورودی را بدهیم .


انواع تابع در کنترولر

انواع تابع در کنترولر

نویسنده: احسان صفری, ۲۴ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC --> جلسه اول --> قسمت پنجم : در این مقاله شرایط اکشن بودن یک تابع را بررسی می کنیم و نیز نحوه تغییر نام یک اکشن را یاد میگیریم .