فروشگاه آنلاین با MVC بخش نهم

فروشگاه آنلاین با MVC بخش نهم

دوستان ، در مقاله قبل ، طراحی DetailsView را انجام دادیم و سپس دو فیلد قیمت و تصویر محصول را به جدول محصولات اضافه کردیم . و در نهایت Migration انجام دادیم . در این مقاله میخواهیم ویوی محصولات را برای نمایش دو فیلد جدید تغییر دهیم و نیز در ادامه ، شروع به نوشتن کدهای سبدخرید کنیم .

 

تغییرات Views :

هم اکنون نیاز است تغییراتی در ویوهای موجود اعمال کنیم تا قیمت و تصویر محصول را نمایش دهند . به ویوی Details رفته و تصویر و قیمت محصول را بصورت زیر تعریف کنید :

<p>

    <b>Price : </b> @Html.DisplayFor(m => m.Price)

</p>

<div>

    <img src="@Url.Content(Model.ImageUrl)" alt="@Model.Name" />

</div>

حالا ویوی Browse را باز کنید و تصویر را بصورت زیر تعریف کنید :

 <img src="@Url.Content(product.ImageUrl)" alt="@product.Name" />

ورود دیتا به فیلدهای قیمت و تصویر :

نرم افزار SqlServer را باز کرده و New Query را بزنید . دستور زیر را در خط فرمان آن بنویسید :

update Products set ImageUrl = '~/Images/Sample_Product.png'

پس از اجرا تصویر زیر را خواهید دید :

آپدیت فیلد تصویر

برای تغییر مقدار فیلد قیمت محصولات ، روی جدول محصولات راست کلیک کنید و سپس Edit را بزنید و در اینجا قیمتهای دلخواه خود را وارد کنید .

 

پیاده سازی سبد خرید (Shopping Cart) :

به منظور شروع پیاده سازی سبدخرید ، روی فولدر Models راست کلیک کنید و یک کلاس بنام CartItem.cs به آن اضافه کنید . Property های زیر را در این کلاس تعریف کنید :

public class CartItem

    {

        [Key]

        public int CartItemId { get; set; }

        [Required]

        public string CartId { get; set; }

        public int ProductId { get; set; }

        public int Count { get; set; }

        [DataType(DataType.DateTime)]

        public DateTime DateCreated { get; set; }

        public virtual Product product { get; set; }

    }

در مرحله بعد ، برای اضافه شدن این مدل به دیتابیس ما بعنوان یک جدول ، دستور زیر را در کلاس StoreContext.cs واقع در فولدر Data اضافه کنید :

public DbSet<CartItem> CartItems { get; set; }

بدلیل اینکه تغییراتی در جداول و مدلهای دیتابیس رخ داده است ، باید مجددا از Migration استفاده کنیم تا جدول CartItems به دیتابیس ما اضافه شود .

کنسول NuGet را اجرا کرده و ابتدا دستور add-migration AddCartItem را بنویسید و اینتر کنید . سپس دستور آپدیت دیتابیس (update-database) را اجرا کنید . اکنون با مراجعه به دیتابیس مشاهده می کنیم که جدول CartItems ایجاد شده است .

در مقاله بعد ، کلاس سبدخرید را تکمیل خواهیم کرد . همراه ما باشید …blush


تاریخ انتشار :۵ بهمن ۱۳۹۴دیدگاه ها :